onsdag 23 maj 2018

Inte heller tandvården klarar staten

Nya tillkortakommanden 
hos staten

Ojämlikheter och regionala skillnader i tandhälsa 
Två av tre vuxna i den svenska befolkningen besöker tandvården för att få en basundersökning utförd någon gång under en 3-årsperiod. Det finns dock stora regionala skillnader och även skillnader mellan individer med olika utbildningsbakgrund. En större andel av kvinnorna besöker tandvården jämfört med männen

Förnybart v.21


Senaste nytt om förnybart – vecka 21


18 nordiska företag, bl a H&M och IKEA, skriver i ett öppet brev till EU:s energiministrar att EU bör skärpa sina länders energi- och klimatmål. 100% förnybart med flera organisationer anser att regeringen saknar handlingskraft i frågan om rättvisa villkor för andelsägd el och uppmanar till snabb utredning. Det är rusning bland storföretagen till lönsamma solcellsinstallationer: Apotea har den största. SCA och ST1 bygger fabrik för förnybara drivmedel av tallolja och i Norge har elflyget luft under vingarna. Storbritanniens första vindkraftsprojekt som ska byggas helt utan bidrag och subventioner är klart att realiseras, och brittiska forskare levererar det något motsägelsefulla påståendet att klimatförändring kan gynna vindkraften. Sist en liten hälsning från vårt GDPR-team: Vår uppdaterade integritetspolicy följer EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR. Dina uppgifter är säkra hos oss – och stannar hos oss. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part. Läs vår integritetspolicy.
 

Svenska nyheter

 

»Här är 3 skäl till att fler ska få producera egen el«

Debatt: »Samma EU-regler som subventionerar kolkraft i Polen stoppar att fler i Sverige ska bli delägare i elproduktion genom vindkraft och solel. Regeringen – snabbutred detta!« uppmanar en rad organisationer.
Läs artikeln från Ny Teknik

 

Här ligger Sveriges största soltak

I fjol rusade antalet företag som installerade solcellsanläggningar. »Jag tror inte att alla har insett att det är lönsamt«, säger Pär Svärdson, vd för nätapoteket Apotea som har byggt den största takanläggningen i Sverige.
Läs artikeln från DI
 

Skatt på naturresurser kan stanna lokalt

Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten för vattenkraften och vindkraften ska tillfalla de regioner och kommuner där den produceras. Även Centern och Vänsterpartiet förordar liknande åtgärder. Statsminister Stefan Löfven vill inte stänga dörren.
Läs artikeln från Syre
 

Solceller, batterier och internet bidrar till nästa industriella revolution

När miljontals mikroproducenter kopplas samman i ett »energimarknadernas internet« förändras marknadens logik och styrkeförhållanden i grunden. För energimarknadernas traditionella aktörer är snabb anpassning en överlevnadsfaktor. Det skriver Andrew Machirant, seniorrådgivare InnoEnergy Scandinavia.
Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet
 

SCA och ST1 satsar halv miljard på fabrik för tallolja

Skogsbolaget SCA anlägger inom ramen för ett nytt partnerskap med energibolaget ST1 en ny fabrik för tillverkning av förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år.
Läs artikeln från Ny Teknik
 

Befintliga biopannor skulle kunna klara Sveriges omställning till förnybara bränslen

När forskare på Chalmers nu sammanfattar tio års energiforskning ser de nya tekniska landvinningar på bred front.
Läs artikeln från Industritorget
 

Utländska nyheter

 

Nordiska företag kräver att EU skärper sina klimatmål

I ett öppet brev till EU:s samtliga energiministrar kräver H&M, HSB och IKEA tillsammans med 15 andra nordiska företag att EU skärper sina energi- och klimatmål.
Läs artikeln från DI
Läs brevet här
 

Nu lyfter elplanen

Eldrivna flygplan är inte längre en galen idé ur en science fiction-roman. Stora flygplanstillverkare som Airbus och Boeing satsar på tekniken och utmanas av en växande skara nya, små och innovativa företag. Första landet med elektrifierat inrikesflyg kan bli Norge.
Läs artikeln från Forskning & Framsteg
 

Klimatförändringar kan ge starkare vindar och mer vindkraft

En 1,5 grader varmare värld skulle medföra ökad och mer regelbunden vindkraftsproduktion, enligt studie från British Antarctic Survey, the University of Oxford och the University of Bristol.
Läs artikeln från Treehugger
 

Storbritanniens första bidragsfria vindkraftsprojekt

Nu är det signerat och klart för att bygga Storbritanniens första vindpark som ska finansieras helt utan subventioner.
Läs artikeln från Windpower Monthly
 

Batterianläggning i drift vid brittisk vindpark

Vattenfalls batterianläggning vid Pen y Cymoedd vindpark i Wales lagrar nu förnybar vindkraft som kan användas när det inte blåser. Därmed bidrar batterianläggningen till stabiliteten i det brittiska elsystemet.
Läs artikeln från Energipress.se
 

Gruvbolag ska producera batterier av vanadinmetall

Det australiska gruvbolaget Aura Energy vill börja utvinna metallen vanadin i Jämtland och sedan producera s k redox-batterier, som har hög kapacitet att lagra energi under långa tidsperioder. 

En föreläsning


En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik

Forskning visar: Svag politisk styrning

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

För mer information, välkommen att kontakta mig via e – post eller telefon
Harald Nordlund      harald.nordlund@gmail.com
Sehlstedtsgatan 4 
754 41 Uppsala 0760-163244


Till salu
Eluppblåsbar säng                 100 kr
Barnstol trä                              50 kr
Isoleringspapp två rullar      200 kr
Hockeyrör storlek 40               50 kr
Trädgårdsdamm                    100 kr
Diverse småbarnsleksaker 10-20 kr

måndag 21 maj 2018

Återanvändning

Till salu
Eluppblåsbar säng                 100 kr
Barnstol trä                              50 kr
Isoleringspapp två rullar      200 kr
Hockeyrör storlek 40               50 kr
Trädgårdsdamm                    100 kr
Diverse småbarnsleksaker 10-20 krsöndag 20 maj 2018

Reflektioner en pingstdag

Nu, på pingstdagen sitter jag i skugga. Kanske hänryckt. Luftrörskatarren inte helt borta. Även om den varit extremt jobbig går mina tankar till mycket mer allvarliga förhållanden.
Jag tänker på det obegripliga i kärnvapendebatten; den del, som handlar om förslaget om en deklaration i FN om förbud mot kärnvapen. Inte alla partier i Sverige anser att Sverige ska säga ja. Inte lätt att förstå, men lätt att förstå varför det ser ut i världen som det gör.

Tänk om det beror på mig själv att jag inte förstår. Tänk om jag inte förstår att presiden Trump genom medlemskap i NATO skapar trygghet för Sverige. Tänk om provokationer bidrar till säkerhet i stället för att provokationer skapar spänningar. Men tänk om jag har rätt när jag tänker att hot och våld försvårar och omöjliggör konfliktlösning.

Jag funderar också över hur barn i dag som vuxna i morgon kommer att se på dessa frågor. Hur påverkas dom av dagens synsätt. Vilka fostrar dagens unga? Skolan och föräldrarna, väl? Nja är det så säkert? Alltnog, verkligheten visar att något gått fel. Alltför många elever beter sig illa i skolan. Respekten för varandra visar stora brister. Innan det är alldeles för sent måste samhället ta ansvar för det familjer förut gjorde, nämligen att pränta in vad vi kallar vanligt folkvett. Ett skolämne, som kan benämnas emotik är en nödvändighet och det brådskar

fredag 18 maj 2018

Riksda´n 17 maj


logotyp: Sveriges riksdag
17 maj 2018

Beslut i korthet

 

Riksdagsbeslut 17 maj

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs (SoU9)

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs (SoU9) 

Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser riksdagen som genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.
Det ena tillkännagivandet handlar om nationella kvalitetsregister, som innehåller patientuppgifter om åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården och ska ge kunskap om hur vården kan förbättras. Riksdagen anser att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa register kan bli tillgängliga för patienter så att de kan jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar.
Det andra tillkännagivandet handlar om den nationella cancerstrategin, som lägger grunden för svensk cancervård. Enligt riksdagen borde regeringen, med utgångspunkt i bland annat nya forskningsrön, ta fram en ny utvecklad nationell cancerstrategi. Syftet är att bidra till kortare väntetider, mer inslag av högspecialiserad vård och långsiktig kompetensförsörjning.
Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade förslag i motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner

Tågkaoset - svag statlig styrning

Nerrivna kontaktledningar, gamla lok, snö på rälsen, försenade tåg. Detta en beskrivning av kaoset, som råder inom järnvägstrafiken.
Vem har ansvar för vad? Jo, staten genom Trafikverket har ansvar för järnvägarna. Trafikverket upplåter järnvägar till SJ AB och privata företag för trafik på angivna sträckor. Trafiken drivs på kommersiella villkor. Nästan. Undantag såsom SJ:s Norrlandstrafik subventionerar staten.

Om det råder kaos i fråga om ansvar och styrning är risken stor att kaos drabbar även trafiken. Om inte staten tar tag i den totala styrningen på ett nytt sätt kommer vi att få leva med tågkaos.
Tyvärr är det inte bara inom järnvägstrafiken, som staten misslyckas. Den klarar inte att tillämpa sina egna lagar på skol- och sjukvårdsområdena.
Begränsa statens inflytande. På järnvägsområdet kanske en lösning vore att ge regionala trafikhuvudmännen hela ansvaret. Men framför allt: befria staten från allt som har med daglig drift att göra. Bevara skolan och sjukvården från ökad inblandning