tisdag 20 mars 2018

Nästan alla vill att Sverige säger ja till FN:s avtal om kärnvapenförbud

Skriv ut
Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo.
– Vi ville se vad svenska folket egentligen tycker om FN:s kärnvapenförbud och särskilt hur man ställer sig till ett svenskt undertecknande, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center.
Sverige röstade i somras ja till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Regeringen har nu tillsatt en utredning där konventionen ska analyseras ordentligt innan Sverige skriver under och ratificerar avtalet.
Alliansen har kritiserat konventionen, och USA:s försvarsminister Jim Mattis ska i ett brev ha varnat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet kommer att försvåras om Sverige skriver under.
– Det finns uppenbart vissa som motsätter sig att Sverige ska underteckna FN-konventionen. Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda, säger Anna Sundström.
Foto ICANBland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på, flest inom Centerpartiet (87 procent) och Liberalerna (82 procent). Av de som säger att de skulle rösta på Feministiskt initiativ om det vore riksdagsval idag är 100 procent för ett förbud av kärnvapen.
Regionalt sett är personer i norra Sverige bland de mest övertygade, enbart 1 procent är emot ett svenskt undertecknande. Den åldersgrupp som utmärker sig för en svensk underskrift av FN-konventionen är kvinnor 50-64 år, där hela 96 procent säger ja.
Av LO-medlemmar är 93 procent positiva till en svensk signatur. Medan siffran för SACO-förbunden är 83 procent.
Publiceringsdatum: 2017-10-25

onsdag 14 mars 2018

Senaste nytt om förnybart

Vindpark i vinterskrud. Foto: OX2

Senaste nytt om förnybart – vecka 11


När det gäller andelen förnybar energi i EU står Sverige i särklass. Ett bevis på det är byn Simris i Skåne som nu kopplat bort sig från elnätet och är helt självförsörjande på el från sol och vind. Svante Axelsson och företrädare för transportsektorn vill lägga om beskattning och avgifter för att gynna klimatsmarta transporter, och enligt en färsk rapport har biogasen bra förutsättningar för att visa vägen mot en fossilfri transportsektor. Utsläppen från svenskarnas flygresor har fördubblats sedan 90-talet, men det finns hopp och räddning i överbliven skog enligt en studie från Luleå tekniska universitet. Staten New York investerar 1,4 miljarder dollar i förnybara projekt, Fifth Third Bank i Ohio blir första börsnoterade bolag att bli självförsörjande på solel, och Etiopien tar hjälp av Danmark för att rita upp kartan för ett vindbaserat energisystem.
 

Svenska nyheter

 

Förnybar elexport är med och räddar klimatet

Debatt: »I stället för att föra en verklighetsfrånvänd diskussion om ny kärnkraft bör vi samla våra krafter för att bygga ett helt förnybart och energieffektivt energisystem«, skriver Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart, i en slutreplik.
Läs artikeln från GP
Läs även Elexport på rätt sätt bra för klimatet och jobben från GP
 

Svensk vindkraft kan exporteras och ersätta fossilkraft i andra länder

Hur kan vindkraftverk i Sverige ändra jordens klimat så att havet inte stiger, polarisarna inte smälter och orkaner inte drabbar Amerika? Björn Sandén från Chalmers svarar.
Lyssna på inslaget från Sveriges Radio
 

»Beskatta miljöbelastning och inte fordon«

För att främja teknikutveckling bör Sverige ersätta den nuvarande trubbiga fordonskatten med en ekoskatt. Då kan 75 procent av beskattningen försvinna för de mest klimatsmarta fordonen, skriver företrädare för transportsektorn.
Läs artikeln från DI
Läs även »Biogasen i kläm mellan biodiesel och elfordon« från Ny Teknik
 

Simris hundra procent självförsörjande på fossilfri el

Den lilla byn Simris i sydöstra Skåne skriver just nu svensk energihistoria. I ett försök har de 150 hushållen i Simris kopplats loss från det nationella elnätet och klarar sig helt och hållet på lokalproducerad el.
Läs artikeln och lyssna på inslaget från Sveriges Radio
 

Forskare: Svenskt flyg kan drivas med skogsrester

Enligt en förstudie från Luleå tekniska universitet skulle hela det svenska inrikesflyget kunna drivas med hjälp av överbliven skog. Nu måste bara efterfrågan och den politiska viljan till för att det ska kunna bli verklighet.
Se inslaget från TV4
 

Ny studie visar hur man får vindkraftverk att samsas

Ann Hyvärinen, KTH, har studerat hur flera vindkraftverk beter sig när de placeras ut tillsammans. Resultatet visar bl a hur kuperad terräng påverkar vindkraftverkens gemensamma energiutvinning.
Läs artikeln från Energinyheter
 

Utländska nyheter

 

1,4 miljarder dollar till förnybart i New York

Guvenören i delstaten New York, Andrew Cuomo, har lovat 1,4 miljarder dollar i finansiering för 26 förnybara energiprojekt om sammanlagt 1 400 MW – det enskilt största engagemanget någonsin för förnybar energi från en stat.
Läs artikeln från Utility Dive

Amerikansk bank går »all in« på solel Amerikanska Fifth Third Bank kommer att förvärva all sin el från en och samma solpark. Banken åtar sig att köpa cirka 194 000 MWh solenergi från en 80 MW anläggning i North Carolina som kommer att vara i drift vid slutet av året.
Läs artikeln från Treehugger
 

Minskade kostnader för biogas boostar hållbara transporter

Många identifierar elbilen som det mest hållbara transportmedlet. Men även biogas har stor potential att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn, samtidigt som den kan ge lokala ekonomiska fördelar, enligt ny rapport från IRENA (International Renewable Energy Agency).
Läs artikeln och rapporten från IRENA
 

Solceller och internet revolutionerar skolan i Kamerun

Plötsligt finns hela världen i klassrummet. Den snabba utvecklingen inom solenergi och it har skapat ett paradigmskifte i utbildningen på låg- och mellanstadieskolan i Bagaï, vid gränsen mellan Kamerun och Nigeria.
Läs artikeln från SvD
 

Etiopien stakar ut en framtid i vind

Etiopien har tillsammans med Danmark har publicerat en plan som beskriver de bästa sätten att utöka vindkraftkapaciteten i landet.
Läs artikeln från reNEWS
 

Företagen skapar het energimarknad i Sydostasien

Företagsköp av förnybart hjälper Sydostasien i övergången till en ny energiframtid – en snabbväxande trend.
Läs artikeln från Bloomberg

tisdag 13 mars 2018

Biståndsprövning för äldre


logotyp: Sveriges riksdag
13 mars 2018

Aktuellt

 

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre

Socialutskottet vill att regeringen så fort som möjligt kommer med ett förslag till riksdagen om enklare biståndsprövning för äldre. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. S och MP anser inte att något tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med ett sådant förslag.
Socialutskottet anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre.
Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta. Socialutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.
Förslaget om tillkännagivande har sin grund i motioner från M, C, V, L och KD. Socialutskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

S och MP reserverar sig

Regeringspartierna S och MP reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Eftersom regeringen redan avser att lämna ett förslag i frågan om förenklad biståndsprövning för äldre finns det inte någon anledning för riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan, anser partierna.

Friskolor måste bli kommunernas beslut

Nu debatteras friskolesystemet igen. Anledningen är regeringens förslag att förbjuda religiösa friskolor.
Så här beskrivs vad en friskola är.

"Friskola, egentligen fristående skola, är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel. Detta skiljer friskolor från privatskolor, som helt eller delvis finansieras med elevavgifter. Wikipedia"

Beskrivningen stämmer på även verksamheter upphandlade av en kommun, men skillnaden är stor. Kommunen har litet inflytande på huruvida en friskola ska få starta. Det är i huvudsak ett statligt beslut. Av detta följer att staten också har ansvar för att verksamheten följer uppdragna riktlinjer.
Staten konstaterar att religiösa friskolor inte följer riktlinjerna. Regeringen föreslår därför att sådana friskolor ska förbjudas. Det betyder att inga nya ska godkännas och befintliga ska tvingas stänga. 
Med detta säger staten också att den inte klarat att få genomslag för sina riktlinjer. 
Om skolverksamheten i stort säger staten att den inte klarat att få genomslag för sin lagstiftning. Enligt skollagen ska skolan vara jämlik, men är det inte. Ytterligare ett statligt misslyckande. 

Låt företag, föreningar och organisationer delta i kommunala upphandlingar. Låt detta vara kommunernas beslut, enär kommunerna har ansvaret för skolan, men ändå inte för hela.
Staten misslyckas med sina uppgifter, öka inte dess ansvar 

Från riksda´n 8 mars


logotyp: Sveriges riksdag
8 mars 2018

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 8 mars

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)
Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)
Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18) 

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Riksdagen uppmanar regeringen, genom sex tillkännagivanden, att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.
Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9) 

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet.
Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18) 

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018.
Riksdagen tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanar riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanar också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.
Därutöver tycker riksdagen att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande när det gäller sjukvårdens organisation. Därför uppmanar riksdagen regeringen att också tillsätta en parlamentarisk utredning för att klarlägga förutsättningarna för en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan staten och de nuvarande huvudmännen

Jasenkos nyhetsbrev


Hej vänner,

Tiden flyger snabbt förbi, och vi är redan framme vid mitten av mars. Den här veckan tillbringar jag återigen i Strasbourg för årets tredje plenumsammanträde. Det är en fullspäckad vecka och vi ska behandla många viktiga frågor.

Veckans plenarsession i Strasbourg
Det är en proppfull session i Strasbourg som väntar den här veckan. I parlamentet ska vi bland annat diskutera den svåra gränsdragningen mellan Irland och Storbritannien efter brexit, som jag tidigare skrivit om här. Vi ska även diskutera EU:s långtidsbudget för 2020-2027, som även den präglas mycket av brexit, vilket jag skrivit om här. I ljuset av mordet på den slovakiska grävande journalisten Ján Kuciak ska vi också diskutera skyddet för journalister i Europa.

Slutligen ska vi i givetvis också diskutera USA:s planerade aluminium- och ståltariffer i parlamentet. På onsdag ska jag därför träffa Cecilia Malmström för att diskutera USA:s tariffer tillsammans med andra svenska EU-parlamentariker.

Boråsliberalerna, gymnasium i Trollhättan och Stena Line i Göteborg
På torsdag, direkt efter Strasbourg, åker jag vidare till Borås för att diskutera EU med Liberalerna. På fredag förmiddag är jag i Trollhättan för att träffa elever på Marcus Åbergs gymnasium och prata om EU-utvidgning och brexit. På fredag eftermiddag åker jag vidare till min gamla hemstad Göteborg för att träffa rederiet Stena Line för att diskutera hur brexit påverkar deras verksamhet. Det blir alltså mycket brexit nu.

Förslag om EU:s sociala pelare
Förra veckan har diskussionen om EU:s sociala pelare fortsatt. Jag har debatterat frågan på Svenska Dagbladets debattsida mot socialdemokratiska riksdagsledamöter. Stefan Löfven bjöd in stats- och regeringschefer från hela Europa till Göteborg i november förra året för att diskutera frågan. Men Stefan Löfven verkar först nu vaknat, och inser nu att sociala pelaren hotar den svenska modellen. Läs gärna min debattartikel här, socialdemokraterna Pärssinen och Björck svar samt min slutreplik.

Möte om EU-utvidgning mot Bosnien
I torsdags anordnade jag ett möte tillsammans med bland andra EU-kommissionen, Kosovos EU-ambassadör och EU:s höga representant för Bosnien-Hercegovina. Syftet med mötet var att särskilt diskutera Bosniens framtid i EU i ljuset av EU-kommissionens besked om möjligt medlemskap för Serbien och Montenegro redan 2025. Ni kan se delar av mitt inledningsanförande här. EU:s höga representant, Valentin Inzko, skrev också ett pressmeddelande om mötet som går att läsa här.

Praktikant för hösten 2018
Nu har jag börjat ta emot ansökningar för en praktikant för hösten 2018. Jag söker en utåtriktad, kommunikativ praktikant med bra samarbetsförmåga för höstterminen 2018 (20 augusti- 21 december 2018 eller enligt överenskommelse) till mitt kontor i Bryssel. Praktiken är avlönad. Du kan läsa mer om praktikplatsen här.

Välkommen att skicka ditt CV och ansökningsbrev (1 sida) till jasenko.selimovic@ep.europa.eu senast den 31 mars 2018!

Jag önskar er en underbar vecka!

Jasenko

fredag 9 mars 2018

Anna Hedenmo. Vilken begåvning

Jag har just lyssnat på den här intervjun. Djupt imponerad. Vilken intellektuell skärpa.
Inte en person, som faller in i vad som är inne att tycka för dagen. Gör egen analys.

Fredagsintervjun - Anna Hedenmo

– Jag riskerar mycket. Jag skulle kunna förlora mitt jobb. Inte min anställning, men mitt uppdrag. Allt står på spel. Så upplever jag det. 
Så svarar SVT-ankaret Anna Hedenmo på frågan om hur ansvar utkrävs från journalister i allmänhet och henne själv i synnerhet.
I ett öppenhjärtigt samtal med Jörgen Huitfeldt berättar hon om vad som har retat henne med #metoo-journalistiken och varför hon tycker att det är självklart att Nyheter Idag-journalisten Chang Frick inte kan bli medlem i Publicistklubben, där hon är ordförande. 
– Jag blir jätteförvånad över att du inte ser det. Jag tycker det är jättekonstigt.